N Y H E D E R

NYHEDER

04 | 2024

Indvielse – Udvidelse af Solrød Idrætscenter


Onsdag den 3. april blev Solrød Idrætscenters nye Multisal og Hal D indviet af mange engagerede og interesserede borgere i alle aldre, der var mødt op for at opleve de nye faciliteter og fejre dagen.


Udvidelsen af Solrød Idrætscenter med ca. 2.000 m2 er planlagt sådan, at det forbinder den eksisterende foyer med Multisal, Hal D og C, omklædningsfaciliteterne i kælderniveau og der skabes via et lyst, højt og åbent trapperum en ny hovedadgang til kælderniveauet, hvor funktionerne sammenbindes i en ny synergi med fokus på transparens, aktivitet og fleksibilitet.


Borgmester Emil Blücher og udvalgsformand Morten Scheelsbeck klippede snoren over med de gyldne sakse og inviterede de fremmødte indenfor til musik og sang, gymnastikopvisning samt canapeer og forskellige drikkevarer fra idrætscenterets sportscafé.


Morten Scheelsbeck sagde bl.a. i sin tale: ”Når jeg går rundt i de nye fantastiske faciliteter, så føler jeg mig overbevist om, at vi har fået skabt netop det, som brugerne efterlyste i sin tid i form af et mere aktivt og levende idrætscenter. Jeg er sikker på, at den nye hal bliver en kæmpe gevinst for Solrød Idrætscenter og alle os, der bruger centeret, så jeg glæder mig meget til at komme i hallen”.


Emil Blücher roste de involverede parter for en meget engageret proces og afsluttede med ordene: ”Det er blevet et fantastisk resultat, som med sikkerhed kommer til at være til stor glæde for ikke kun vores foreningsliv, men for alle brugere af idrætscenteret”.
Hos Arkitektfirmaet Faber & Have er vi utroligt stolte og glade for det færdige resultat, hvor der hele vejen rundt i projektteamet har været et stort fokus på de arkitektoniske virkemidler og bæredygtighedsaspekter som genbrug af afmonterede materialer til både ny facade og udemøbler samt flytning og genplantning af flere eksisterende smukke platantræer.


Solrød Kommune har frigivet en anlægsbevilling på 40.453.000 kr. til udvidelsen af Solrød Idrætscenter.


Udvidelsen af Solrød Idrætscenter er realiseret i et tæt samarbejde mellem Halbyg A/S, Arkitektfirmaet Faber & Have, DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S og DK2 Bygherrerådgivning.


Læs mere om projektet her >

12 | 2023

1. præmie – Åbyhøj Idrætscenter


Hos Arkitektfirmaet Faber & Have er vi meget stolte af, at have vundet konkurrencen om Åbyhøj Idrætscenter.

ÅIC er kulminationen på flere års dygtigt og ihærdigt forarbejde af en gruppe lokale ildsjæle i Foreningen Åbyhøj Idrætscenter sammen med repræsentanter fra Aabyhøj IF Gymnastik, Aabyhøj IF Fodbold og Hasle KFUM Håndbold og Badminton.


ÅIC bliver det nye lokale samlingssted og vil danne  rammerne om mange forskelligartede sportsaktiviteter for alle aldrersgrupper og imødekommer det voksende idræts- og foreningsliv i området omkring Åbyhøj og Hasle. Visionen har yderligere været, at skabe flere idræts- og kropslige aktiviteter for skoleeleverne på Gammelgaardsskolen samt være et vigtigt supplement til Aarhus Kommunes arbejde vedrørende integration og multikulturelle fællesskaber. ÅIC sammenbygges med Gammelgaardsskolens gymnastiksale langs Carit Etlars Vej og strækker sig herved i nordlig retning mod fodboldbanernes grønne arealer.


ÅIC indeholder idrætshal med plads til bl.a. basketball, håndbold, volleyball, badminton samt et springcenter med løsskumgrav, stortrampoliner og skumpudegrav.

Store hejseporte mellem springhal og gymnastiksale  muliggør de helt lange tilløb til springgravene, hvilket også er muligt fra den ene sektion af idrætshallen.

Herudover kommer der et klublokale med tilhørende anretterkøkken, toiletter, omklædningsfaciliteter, depotrum samt en multisal med ekstra rumhøjde.
Alle funktionerne er kædet sammen via et levende og varieret foyerområde, hvorfra der er en stor grad af åbenhed og visuel forbindelse imellem funktionerne, sådan at idrætscenterets brugere alle har følelsen af nærhed til de igangværende aktiviteter i idrætscentret. Foyerområdet rummer også aktivitetszoner med bl.a.
lounge, motorikmiljøer og siddeplinte, der tilgodeser mange forskellige former for leg og ophold.


Smalle grøfter etableres mod vest og nord, hvorved alt regnvand kan holdes på egen grund med en tilhørende varieret beplantning, der styrker biodiversiteten og kan  også indgå i skoleundervisningen.


Projektteamet består yderligere af entreprenørfirmaet Halbyg A/S og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S.


Læs evalueringsrapporten her >

Læs mere om projektet her >

06 | 2023


Ny Multihal, Vesterdal Efterskole

Det ny motions- og aktivitetshus til Vesterdal Efterskole er et resultat af en længere designproces, hvor Arkitektfirmaet Faber & Have har bistået bygherre og Halbyg A/S med at omdanne tanker og idéer til et konkret og bygbart projekt.

Vesterdal Efterskole består af en række mindre og mellemstore bygninger, der med deres skala, funktion og placering i landskabet leder tankerne over på ”landsbyen” og dennes kvaliteter. Et kardinalpunkt for det nye projekt var, at der skulle skabes rum for boldspil som fodbold, håndbold, floorball, volleyball, basketball samt en frihøjde der tilgodeser badminton.


Dette betød reelt, at der var tale om en egentlig sportshal, der i skala skulle indpasses i forhold til skolens tilstødende bygninger uden, at man bliver mødt af en næsten 10 meter høj facade. Resultatet blev, at funktioner som foyer, fitnessrum, toiletter, teknik, depoter mm. blev placeret langs hallens ene langside under et svagt skrånende tag ned mod ankomsten sådan at ankomstfacaden blev reduceret i højden. På denne måde skabes der bygningsmæssig sammenhæng til den eksisterende bebyggelse og elever, lærere og besøgende mødes ved ankomsten af en ny bygning, der tilpasser sig den menneskelige skala. Via en glasgang er der tørskoet passage mellem skolens studie- og øverum og den nye idrætsbygning. Samtidigt bidrager glasgangen til at definere udendørs opholdsrum med høj grad af eksponering af livet i og omkring bygningen. På halvolumenets anden langside er der etableret et langt horisontalt vinduesparti, der sammen med en baldakinoverdækning åbner den nye aktivitetsbygning op mod det grønne landskab.

Hos Arkitektfirmaet Faber & Have er vi utroligt glade for processen og resultatet, der på mange måder har været et skoleeksempel på, hvordan vi som arkitekter kan bistå med at sammenfatte ulige faktorer som drømme, krav og økonomi til bedste fællesnævner.


Læs mere om projektet her >

03 | 2023


1. spadestik – Ny Idrætshal, Solrød Idrætscenter

Mandag den 27. februar satte borgmester Emil Blücher sammen med formand for kultur, idræt og fritid Morten Scheelsbeck spaderne i jorden til den officielle start på byggeriet af den nye hal ved Solrød Idrætscenter.
En del interesserede solrødder var da også mødt op til arrangementet, og der er ingen tvivl om, at de også glæder sig til at få endnu bedre rammer og muligheder for at dyrke deres foretrunkne sportsgrene.

Udvidelsen af Solrød Idrætscenter består af en 1.954 m2 delvist nedgravet idrætshal, der kommer til at ligge ved siden af den nuværende hal C med direkte adgang mellem de to haller. I kælderniveau etableres der tøromklædning og ovenover i stueplan placeres en mindre fleksibel multisal. I forlængelse af multisalen kommer der et rummeligt møde- og aktivitetsrum, som via en foldevæg kan forbindes med multisalen.

Projektteamet består yderligere af Halbyg A/S og DRIAS Ingeniører. DK2 Bygherrerådgivning A/S er bygherrerådgiver for Solrød Kommune.


Byggeriet forventes at stå færdigt i marts 2024.

09 | 2022


1. præmie – Ny Idrætshal, Solrød Idrætscenter

Hos Arkitektfirmaet Faber & Have er vi meget stolte af, at have vundet konkurrencen om udvidelsen af Solrød Idrætscenter med ny idrætshal, fleksibel multisal samt omklædningsfaciliteter. Konkurrencen er kulminationen på flere års grundige brugerinddragelsesprocesser, der har skulle sikre at den nye udvidelse bliver en attraktiv og velfungerende ramme om et levende og legende miljø for brugere i alle aldre.

Arkitektonisk set bygger udvidelsen videre på det nuværende Idrætscenters funktioner og klare logistik, og placeringen bidrager til, at forstærke de visuelle forbindelser mellem inde og ude. Således kan man allerede fra parkeringspladsen og ankomststrøget se hvad der foregår af aktiviteter i den nye multisal og foyer, hvilket giver Solrød Idrætscenter et nyt ”udstillingsvindue” udadtil. Projektforslaget har også arbejdet meget med helhed og kontekst, hvor der især har været fokus på at skabe sikre færdselsmuligheder for skoletrafikken både med hensyn til gående og cyklende samt et sammenhængende parkeringsareal.

Projektteamet består yderligere af entreprenørfirmaet Halbyg A/S og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S.


Læs pressemeddelelsen fra Solrød Kommune her >
Læs evalueringsrapporten her >

Læs mere om projektet her >

06 | 2022


Ibrugtagning - Ny politistation i Silkeborg

Byggeriet af den nye politistation på Lillehøjevej er nu færdigt, og den 15. juni kunne de ansatte møde ind til indflytningsfest og en spritny arbejdsplads, der nu er politiets nye udrykningssted. Selve politistationen blev indviet med morgensang og afsløring af et kunstværk, der bliver stationens nye vartegn ved hovedindgangen. Kunstværket er inspireret af det gamle polititegn af en hånd med et øje i midten og er udformet af kunstneren Morten Modin.

Stationsleder Jens Ole Pedersen udtalte i forbindelse med ibrugtagningen bl.a. "Vi har rigtig svært ved at få armene ned. Selvom den gamle station fra 1921 havde kort afstand til både arresthus og domhus, så er der mange flere fordele ved den nye politistation med et stort centralt dobbelthøjt briefingområde og adskilte afhøringsrum, så man sikrer, at gerningsmand og ofre ikke møder hinanden samt en intern sikret gård med god manøvreplads for alle patruljekøretøjerne og bedre parkeringsmuligheder for både personale og borgere. Jeg glæder mig over, at vi har fået noget helt nyt og  tidssvarende. Det hele er lyst og meget bedre indrettet, så personalet får en langt bedre arbejdsdag, samtidig med at borgerne også får en bedre oplevelse".


Læs mere om projektet her >

06 | 2022


Indvielse – Ny Springhal, Søholthallen


Torsdag den 2. juni blev der afholdt officiel indvielse af Brøndby Kommunes nye springhal ved Søholthallen og Brøndby Strand Skole.


Alle var inviteret til denne festdag og med spændende mulighed for at afprøve alle de nye faciliteter som skumgrav, trampoliner, hæve-sænkemadras og et bygningsintegreret motoriklandskab med vertikal-labyrint, klatremiljø på balkon samt ophold i den hule bouldervæg. I opholdsområdet på 1. salen kunne de fremmødte slappe af i udsigtsloungen, hvorfra bl.a. klatremiljøet kobler sig på vertikal-labyrinten.


Borgmester Kent Max Magelund sagde bl.a. i sin åbningstale; ”Jeg har det simpelthen som julemanden på en god dag og at se forventningens glæde og jeres store smil er en helt ubeskrivelig og skøn følelse”.


Formanden for Brøndby Strands Gymnastikforening Kasper Lundquist sagde supplerende i sin takketale  bl.a. ”Vi har fået nogle af de bedste faciliteter i landet, som vi har drømt om i mere end 10 år. Jeg håber, at det her er et hint til alle om, at selv de mest vilde drømme kan blive til virkelighed. Jeg forstår godt, hvis andre gymnastikklubber kigger misundeligt mod Brøndby”. Herefter fik de sammen klippet den røde snor over, som en markering af den officielle indvielse.


Efterfølgende stod den på flot gymnastikopvisning af PowerPigerne, Rytmerne, Rytmekvinderne, Juniormix og Strandens Aspiranter, hvorefter der blev budt på en let anretning med drikkelse og rig mulighed, for de mange fremmødte, til at afprøve springhallens mange faciliteter sammen med professionelle instruktører.


Læs mere om projektet her >

03 | 2022


1. præmie - Byggefelt B.03 i Lisbjerg


Arkitektfirmaet Faber & Have har i et samarbejde med Gjørtz Andersen Arkitekter vundet Aarhus Kommunes projekt- og grundkøbskonkurrence på byggefelt B.03 i området tæt ved Lisbjerg Skole.


Forslaget består af 83 boliger i 2-3 etager og er en del af den kommende naturbydel i Lisbjerg med en unik beliggenhed i fantastisk natur og med Aarhus midtby kun et par letbanestop væk.


Boligområdet former en karrebebyggelse, der rummer et frodigt gårdrumsmiljø med træer, fællesarealer og sivegader med parkering. Det hele bindes sammen af et parkstrøg, der strækker sig igennem bebyggelsen og tilknytter fælles aktivitetsområder.


Det kommende boligområde har et stort fokus på bæredygtighed, træer og biodiversitet samt at skabe en boligarkitektur med gårdrum, der fremmer det gode naboskab og samværet mellem beboerne.


Læs mere om projektet her >

10 | 2021


Rejsegilde – Ny Springhal, Søholthallen


Onsdag den 27. oktober blev der afholdt rejsegilde på den nye springhal ved Søholthallen og Brøndby Strand Skole. Her sagde borgmester Kent Magelund bl.a. ”Det er rigtig flot, at vi nu er nået til denne milepæl trods corona, leveranceproblemer og mangel på arbejdskraft. Det er kæmpestort, at vores børn og unge nu får nye muligheder for at dyrke sport og ikke mindst, at de kan udvikle sig inden for springgymnastikken uden at skulle rejse fra kommunen for at gøre det”.


Hallen har et samlet anlægsbudget på 20 mio. kr, et beløb som sikrer springgymnasterne og andre brugere en hal med et bruttoareal på ca. 1.200 m2 fordelt på tre sektioner; en springhal, der udgør hovedparten, et område med omklædning, køkken og garderober samt en udsigts- og motorikbalkon på 1. sal.


Springhallen rummer yderligere en bygningsintegreret vertikal-labyrint, klatrevæg og motorikbane, som kan tilgås fra både stue- og 1. salsniveau.


Læs mere om projektet her >

03 | 2021

Byggetilladelse til rækkehuse i Hornslet


På kanten mellem by, land og skov opføres 6 attraktive og familievenlige boliger. Boligbebyggelsen vil med sin centrale placering appellere til et bredt publikum og vil dermed kunne være med til at styrke Hornslet som et godt sted at bosætte sig for både aktive børnefamilier og seniorer.


Boligbebyggelsen er disponeret som 2 separate rækkehusklynger med forskudte boligenheder i 1½ plan med vognly, depot og plads til gæsteparkering.

De enkelte rækkehusboliger får gode lys- og solforhold i både for- og baghave samt fine landskabskig fra den sydvestvendte altan. Rækkehusene er tilpasset den eksisterende skala og tæthed i det omkringliggende boligområde ved Tingvej.


Læs mere om projektet her >

03 | 2021

1. præmie - Søholt Springhal, Brøndby Strand


Arkitektfirmaet Faber & Have er glade og stolte af, at have vundet konkurrencen om den ny springhal ved Søholthallen, Brøndby Strand.


Den ny springhal bliver samlet på 1.184 m2 og indeholder i stueplan en 717 m2 springgymnastikhal, 100 m2 depoter samt tilhørende foyer, møde- og klublokale, garderober, køkken og toiletfaciliteter.
På 1. salen etableres en opholds- og udsigtslounge, møderum, teknikrum og adgang til motorikmiljø.

Springhallen sammenbygges med den eksisterende Søholthal. Brøndby Strands Gymnastikforening får hermed muligheden for at benytte begge haller samtidigt til eksempelvis springgymnastik og rytmisk dans. I dagtimerne vil springhallen sammen med et bygningsintegreret motorikmiljø også øge kvaliteten af idrætsundervisningen på de nærliggende skoler og børneinstitutioner samt være udfordrende for børn i alle aldre samt skabe glæde og lyst til bevægelse.


Projektteamet består yderligere af totalentreprenør Halbyg og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen. Bygherre er Brøndby Kommune og bygherrerådgiver er Rambøll.

Læs mere om projektet her >

02 | 2021

1. spadestik - Ny Politistation Silkeborg

Mandag den 1. februar blev de første spadestik taget til den nye Politistation i Silkeborg, som flytter lokalpolitiet fra den nuværende centrale placering på Christian 8. Vej til Lillehøjvej i det nordlige Silkeborg.

På grund af den alvorlige situation med COVID-19 var det ikke muligt at samles til et festligt arrangement, men dagen blev alligevel markeret ved fremmøde af Thomas Kehren fra Bygningsstyrelsen, Politidirektør Helle Kyndesen fra Midt- og Vestjyllands Politi og Martin Tofthøj Jensen fra entreprenørfirmaet K. G. Hansen & Sønner.


Silkeborgs nye politistation forventes at blive taget i brug i foråret 2022.

Midt- og Vestjyllands Politi har produceret en film fra selve dagen, som fortæller lidt mere om projektet.

Filmen kan ses her >
Læs mere om projektet her >

09 | 2020

 

1. præmie - Ny Politistation Silkeborg

 

Arkitektfirmaet Faber & Have er utroligt stolte af, at vi i et projektsamarbejde med ERIK Arkitekter har vundet konkurrencen om Ny Politistation Silkeborg.

 

Politistationen opføres på en 4.000 m2 ny lokation ved Lillehøjvej og består af 1.560 m2 hovedbygning, 674 m2 kælder samt 1.207 m2 internt gårdareal med bl.a. garageanlæg, depoter og vognsluse.

 

Hovedgrebet kan ses som en sammenhængende base og perimetermur i mørk tegl og i én etages højde, som indrammer stueetagen og den interne politigård. Ovenpå teglbasen placeres en toetagers bygning i glas og aluminium således, at bygningen manifesterer sig karakterfuldt og synligt i konteksten.

 

Vi glæder os til at komme i gang med projekteringen og det videre projektsamarbejde med ERIK Arkitekter, Norconsult og K.G. Hansen & Sønner.

 

Læs mere om projektet her >


05 | 2020


Rejsegilde - Frelloskolen

Fredag den 29. maj blev der afholdt rejsegilde på Frelloskolen på Ortenvej i Varde, og her benyttede bl.a. borgmester Erik Buhl, udvalgsformand Peder Foldager og skoleleder Morten Møller Jensen muligheden for at fortælle lidt om den kommende skole og den positive proces omkring byggeriet.

Frelloskolen skal være ny skole for ca. 900 elever fra 0. til 9. årgang. For 4-9. klasse findes der ingen faste klasselokaler, men derimod faglokaler til alle fag. Disse specialdesignede faglokaler skaber rammen om et spændende og inspirerende læringsmiljø.

Opførelsen af Frelloskolen er en del af den nye skolestruktur i Varde Kommune, hvor man går fra tre til to skoler i Varde by. Frelloskolen får to tredjedele af de elever, der i øjeblikket går på Sct. Jacobi Skole samt alle elever fra Brorsonskolen.


Se Varde Kommunes film på facebook her > 

Læs mere om projektet her >

11 | 2019


Rejsegilde - Børnenes Friskole

 

Fredag d. 15. november blev der afholdt rejsegilde på udvidelsen af Børnenes Friskole i Risskov. De dygtige håndværkere blev traditionen tro fejret for deres flotte indsats med taler og traktement.

 

Tilbygningen er på ca. 500 m2 og rummer skolens nye teaterrum med siddetrappe og scenegulv samt to store kreative værkstedsområder med GrovKrea som et sløjd- og metalværksted og FinKrea som et design- og grafisk værksted. Herudover etableres der et nyt indgangsparti med garderobefaciliteter og med adgang til tagfladen, hvor der fra skolens side er planlagt NaturKrea med læringsmiljøer som bl.a. en Biodome, eksperimentstationer for biologi, geografi og vandmiljø samt en meteologistation.

 

Hos Arkitektfirmaet Faber & Have er vi glade og stolte over, at være en del af dette projekt samt at få lov til at skabe de fysiske rammer for ca. 220 børns skolegang. Vi ser med spænding frem til det endelige resultat.

 

Læs mere om projektet her >

03 | 2019

 

1. præmie - Frelloskolen, Varde


Arkitektfirmaet Faber & Have er utroligt stolte af, at vi i et projektsamarbejde med GPP Arkitekter har vundet konkurrencen om Frelloskolen i Varde.


Frelloskolen bliver en ny 4-sporet skole (0. - 9. klasse) på ca. 10.000 m2 med plads til ca. 900 elever og 80 lærere. Hertil kommer udearealer til ophold, leg og læring samt en storgrad af sammenhæng med det eksisterende Varde Fritidscenter.

 

Projekteamet bestod yderligere af ÅF Buildings Denmark, LABLAND architects, og C. C. Contractor.

 

Læs dommerbetænkningen her >

Læs mere om projektet her >

10 | 2018


News in Nordic Architecture

 

Archipress M holdt den 26. oktober lancering af bogudgivelsen 'News in Nordic Architecture - Textures + Materials' på Dansk Arkitektur Center, BLOX i København.

 

Arkitektfirmaet Faber & Have er repræsenteret i bogen med bl.a. idrætshallen ved Greve Gymnasium og vi er stolte af, at være blevet udvalgt til denne bog sammen med mange andre dygtige arkitektkolleger fra hele Skandinavien.

 

Idrætshallen ved Greve Gymnasium er udarbejdet i et samarbejde med GPP Arkitekter, ISC Rådgivende Ingeniører og Landskab Aarhus.

 

Bogen er netop kommet i handlen og kan købes hos boghandlere eller bestilles via www.archipress.dk.

01 | 2018

 

Indvielse - Idrætshal, Greve Gymnasium

 

Fredag den 12. januar var en festdag på Greve Gymnasium. Rektor Mette Trangbæk Hammer, bestyrelsesformand Ingo Østerskov og borgmester Pernille Beckmann klippede den røde snor over til den ny idrætshal. Herefter kunne begejstrede studerende, lærere og øvrige fremmødte for første gang tage turen over den nye glasgangbro, der forbinder gymnasiet med idrætshallen.

 

Hallens lyse og imødekommende interiør blev straks taget i brug i en skøn forening af takketaler og mangfoldigt idrætsshow, hvor elever, idrætslærere og rektor aktivt deltog i springgymnastik, dans, volleyball, fodbold og kampsport.


Alt sammen demonstrerede dagen potentialet i den nye idrætshal og dens mange brugsmuligheder. Idrætshallen giver også anledning til nye visioner for Greve Gymnasiums fremtid, da de nu er blandt de 20 gymnasier i landet, der har fået særlig godkendelse til at udbyde idræt som studieretningsfag.

 

Arkitektfirmaet Faber & Have er stolte af, at have haft muligheden for at deltage i en skitsering og projektering af denne idrætshal, der vil bidrage til store oplevelser for både studerende, lærere og borgere i Greve - nu og i fremtiden.

03 | 2017


Rejsegilde – Idrætshal, Greve Gymnasium

 

Traditionen tro var gymnasiets kommende brugere, rådgivere, arkitekter og håndværkere mødt op for at fejre rejsegildet.

 

Idrætshallen er næsten helt lukket og isoleringsarbejdet kan færdiggøres, og inden længe beklædes hallens facader med cortenstålplader.

 

Bygningsdelen med omklædningsfaciliteterne og fitnessrum er i øjeblikket ved at blive bygget op i genbrugsmursten og hvid beton.


Totalentreprenøren Q-Construction kunne meddele, at byggeriet stadig skrider frem helt efter planen med ibrugtagning efter sommerferien.

01 | 2017


Stålmontage – Idrætshal, Greve Gymnasium

 

Fundamantet på Greve Gymnasiums nye idrætshal er støbt og den bærende stålkonstruktion er rejst.


Hallens indvendige mål er længde på 42 meter, bredde på 20,6 meter og en frihøjde på 8 meter.

 

Alt går stadig efter planen med en forventet indvielse til skolestart efter sommerferien 2017.

11 | 2016


   1. spadestik - Idrætshal, Greve


   På denne festlige dag deltog bl.a. borgmester Pernille Beckmann, kommunaldirektør Claus Thykjær, bestyrelsesformand Ingo Østerskov og flere af de implicerede parter i byggeriet som entreprenører, ingeniører og arkitekter.


   Herudover var gymnasiet også talstærkt repræsenteret af idrætsklædte elever, idrætslærere samt rektor Mette Trangbæk Hammer.

   02 | 2016


   1. præmie - Idrætshal, Greve


   Vi er glade for og stolte af, at vi sammen med GPP Arkitekter har vundet 1. præmie i konkurrencen om ny idrætshal, fitness,- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium.

    

   Projekteamet bestod yderligere af ISC Rådgivende Ingeniører og Landskab Aarhus.


   I projektkonkurrencen deltog følgende øvrige arkitektfirmaer: BBP Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, SWECO Arkitekter og Tredje Natur Arkitekter. Konkurrencesekretær var Arkitekt MAA Flemming Deichmann.

    

   Læs dommerbetænkningen her >   © Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk