IDRÆTSHAL - LUNDERSKOV EFTERSKOLE

IDRÆTSHAL - LUNDERSKOV EFTERSKOLETotalentreprisekonkurrence – Oktober 2021Adresse

SKOLEVEJ 19, LUNDERSKOV


Arkitekt
FABER & HAVE


Totalentreprenør
HALBYG


Ingeniør
DRIAS


Bygherre
LUNDERSKOV EFTERSKOLE


Grund
27.802 M2


Bruttoareal
1.429 M2Lunderskov Efterskoles nye idrætshal bygger videre på de eksisterende materialekvaliteter i form af en base af genbrugstegl i røde nuancer som bliver hovedelementet i velfærdsdelen. Den røde genbrugstegl anvendes både inde og ude og er med til give byggeriet karakter og robusthed. Idrætshallen beklædes med fibercementplader i grå nuancer som også anvendes på Spisesalen og Mediehuset. Facadepladerne monteres på klink og forskydes for at skabe et karakterfuldt og levende udtryk, der i sit lys- og skyggespil minder om grankoglen.

Som en del af den grønne akse ankommer man til idrætshallen fra det foranliggende torv. Herfra går man ind under det overdækkede udendørs ankomstareal og videre ind gennem glasvindfanget til selve foyeren.

Fra foyeren er der overblik over motionsrum, anretterkøkken, adgang til omklædning og hallens podieområde. Idrætshallens foyer, motionsrum samt omklædningsfaciliteter er placeret i samme niveau som terrænet, mens halgulv, depot og rengøringsrum er sænket ca. 1 meter til samme niveau som opholdsarealerne ved boldbanen.
Dette niveauspring udnyttes til opholds- og siddepodier som møder én allerede ved ankomsten og indbyder til uformelle møder, ophold og hygge. Idrætshallen skaber en klar forbindelse til en fremtidig opførelse af elevboliger øst for hallen. Disse elevboliger kan også danne en skalamæssig aftrappende overgang til rækkehusbebyggelsen mod øst. I hallens sydfacade sikrer et langsgående vinduesbånd maksimal visuel forbindelse til landskabet og kan alt efter hallens brug afskærmes i forbindelse med f.eks. musikoptræden eller undervisning.© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk