GIVE IDRÆTSCENTER

GIVE IDRÆTSCENTERTotalentreprisekonkurrence – Januar 2022Adresse

SØNDERMARKEN, GIVE


Arkitekt
FABER & HAVE


Totalentreprenør

KT ERHVERVSBYG


Bygherre
VEJLE KOMMUNE


Grund
80.699 M2


Bruttoareal (nybygning)
3.753 M2


Nettoareal (ombygning)
234 M2Med dette bud på et nyt idrætscenter til Give har den overordnede vision været, at skabe et markant og robust ”kraftcenter” for idræts- og forsamlingslivet i Give og opland. Forslaget arbejder med at minimere bygningernes ”fodaftryk” på grunden, ved at bygge i to etagers højde. Herved skabes der liv og aktivitet på flere plan, ligesom at brugerne af idrætscenteret har muligheden for at få overblik over funktionerne samt udsyn til naturen og de smukke omgivelser. 


Udefra set vil Give Ny Idrætscenter fremstå som et lyst, markant og imødekommende byggeri, der kan ses af forbipasserende på lang afstand  fra både Søndre Ringgade og de eksisterende ankomststier, ligesom at der er skabt en god kontakt til de kommende udvidelser med baneanlæg mod syd og vest.

 

Give Ny Idrætscenter består overordnet set af en ny Idrætshal med plads til mindst 500 siddende tilskuere, en springhal, fitness & spinning, omklædningsfaciliteter samt diverse foyer- og loungeområder. Alle disse nye funktioner kobler sig på den i forvejen eksisterende Søndermarkshal og Firkløverskolen Give og forbindes herved via en aktivitetspassage i to plan. På denne måde bliver aktivitetspassagen et dynamisk bindeled mellem nyt og eksisterende og danner den fysiske ramme for de synergier, der kan opstå imellem de forskellige funktioner og aktiviteter. Der åbnes endvidere op mod det tidligere sceneområde i den eksisterende hal, som ombygges og indrettes til caféområde og bliver herved et centralt bindeled imellem hallerne.© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk