KLANK EFTERSKOLE - TILBYGNINGER

KLANK EFTERSKOLE - TILBYGNINGERTotalentreprise – August 2023Klank Efterskole blev grundlagt i 1868 som højskole, men har siden 1939 fungeret som efterskole. Skolen består af en hovedbygning og er af flere omgange blevet udbygget med flere undervisningslokaler og andre faciliteter til skolens elever. Eftersom udvidelserne er sket over en lang tidsperiode, så fremstår de omkringliggende bygninger med forskellige udformninger, opbygninger og funktioner.

Tilbygningen omfatter et nyt trapperum med glasfacade, der via en fritstående trappe skaber en forbindelse mellem fælles opholdsrum i stueetagen og ny værelsesgang på 1. sal. Tilbygningen bliver ca. 40 m2 og sammenbygges med de eksisterende bygninger. Ombygningen dækker over, at det eksisterende aktivitetsrum på 1. sal erstattes med et nyt studieområde og 3 værelser til samlet 9 elever med tilhørende toilet- og badefaciliteter.

Ombygningen på 1. salen berører et område på ca. 150 m2, hvori der bl.a. etableres en bred karnap, sådan at der skabes et brugbart opholdsareal med god rumhøjde. Herudover etableres der i sammenhæng med karnappen en altan med trappenedgang til lukket gårdrum samt et nyt trapperum fra 1. salen til eksisterende yoga-lokale.Adresse

SKOLEVEJ 70, GALTEN


Arkitekt
FABER & HAVE


Ingeniør
HENRY BERTHELSEN


Totalentreprenør

HØGH & SØNBERG


Bygherre
KLANK EFTERSKOLE


Tilbygning/Ombygning
40 M2 / 150 M2


Tidstermin
2023-2024© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk