SØHOLT SPRINGHAL - BRØNDBY STRAND

SØHOLT SPRINGHAL - BRØNDBY STRAND1. præmie i totalentreprisekonkurrence – Marts 2021Adresse

DYRINGPARKEN 5, BRØNDBY STRAND


Arkitekt
FABER & HAVE


Ingeniør
OLUF JØRGENSEN


Totalentreprenør

HALBYG


Bygherre
BRØNDBY KOMMUNE


Grundareal
41.067 M2


Bruttoareal
1.184 M2


Opført
2022Den arkitektoniske hovedidé tager afsæt i at skabe et samlet idrætsanlæg med en homogen og gennemgående facade, der integrerer og indeholder den eksisterende hal samt indgår i en afklaret komposition med de tilhørende omklædningsfaciliteter. Herved opstår en helhed i såvel arkitektur som i funktion og nærområdet ved Brøndby Strand Skole får et samlet nyt markant opdrejningspunkt.


Springhallen får en stor grad af åbenhed ved ankomstsituationen samt visuel kontakt mod boldbanen samt den omkringliggende natur, sådan at grænsen mellem ude og inde udviskes. En åbenhed der synliggør de aktiviteter, der foregår inde i bygningen og som på en imødekommende vis inviterer brugerne indenfor. Visuelle forbindelser mellem foyer og springhal samt mellem den eksisterende hal og den nye springhal vægtes højt, sådan at begge haller let kan overskues samtidigt, som f.eks. i en undervisningssituation. Brøndby Strands Gymnastikforenings nye springhal indrammer den eksisterende hal i en præcis aflæselig arkitektur, sådan at bygningsværket fremstår med en stærk identitet og i et enkelt og tidløst formsprog.


Arkitektonisk set, opbrydes og nedskaleres det store rationelle halvolumen via vandrette opdelte facadeelementer med forskelligt skyggespil samt et langstrakt lavthængende tagudhæng. På denne måde opleves miljøet omkring ankomsten, cykelparkeringen og opholdsaralerne som imødekommende og i en menneskelig skala, der vil danne rammen om et aktivt og inspirerende idrætsmiljø.© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk