NORSK SKOGFINSK MUSEUM

NORSK SKOGFINSK MUSEUM 
Projektkonkurrence - December 2017Adresse

SVULLRYA, GRUE FINNSKOG, NORGE


Arkitekt
FABER & HAVE


Arkitektstuderende
LEA KINCH HERMANSEN
NOAH MELDAL VAGLE


Udbyder
NORSK SKOGFINSK MUSEUM


Grundareal
5.607 M2


Bruttoareal (Etape 1)
1.672 M2


Bruttoareal (etape 2)
272 M2Norsk Skogfinsk Museum er volumenmæssigt udformet som et samlet byggeri med et åbent ankomstgårdrum mod syd samt et aflukket og billetteret gårdrum i forbindelse med udstillingsområderne.


En markant trianguleret tagflade skaber variation i både indvendig og udvendig tag- og rumhøjde, hvilket synliggør byggeriet udefra og samtidig sikrer en menneskelige skala indadtil.


Dette opleves allerede ved ankomsten, hvor de besøgende ledes via ankomstfladen mod indgangen og receptionen, hvorfra museets forskellige funktioner er visuelt let overskuelige. Således kan man fra det åbne receptionsområde se både cafe, bibliotek, auditorium og møderum, garderober og toiletter samt starten på den rundgang, der leder de besøgende igennem museets udstillingsområder.


Umiddelbart sydvest for indgangspartiet findes de administrative funktioner, kontor, personalerum, ligesom lager, værksteder og varemodtagelse er placeret som en ryg mod vest.


Helt overordnet er der lagt stor vægt på at skabe et multianvendeligt museum med høj grad af fleksibilitet, der muliggør mange varierende udstillingskoncepter.© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk