MULTIHAL - VESTERDAL EFTERSKOLE

MULTIHAL - VESTERDAL EFTERSKOLETotalentreprise – Juni 2023Den ny multihal til Vesterdal Efterskole placerer sig i skolens nordvestlige område og sammenfletter efterskolens eksisterende bebyggelse med den ny multihal samt det omkringliggende landskab. For at imødekomme den menneskelige skala er halvolumenets tagflade mod ankomsten og parkeringsområdet forlænget og videreført til indgangspartiet, hvilket gør at man møder en ankomstfacade i skala med skolens øvrige bygninger. Multihallen er placeret som et separat bygningsvolumen med en fysisk forbindelse til skolens studie- og øverum i form af en glaspassage, der i kombination med de eksisterende bygninger og den ny multihal skaber nye lægivende udeområder som f.eks. outdoor fitness, der bidrager til livet mellem husene.


I foyerområdet befinder man sig i en åben sammenhæng med multihallen, og herfra kan man også overskue motionsrummet gennem et glasparti. Foyeren fungerer som er et vente- og opholdsområde med udsigt til det grønne naturområde nord for hallen. Foyeren kan eksempelvis også indrettes som et selvstændigt rum eller sammenlægges med motionsrummet blot med tilføjelsen af rumdelende inventar. Multihallen kan med sin dimensionering som en mindre hal anvendes til mange formål som bl.a. fodbold, håndbold, floorball på en reduceret banestørrelse og 4 stk. badmintonbaner, volleyball, basketball, volleyball, tennis samt springgymnastik på fuld banestørrelse med dertilhørende respektafstande.Adresse

GL. ASSENSVEJ 12, NØRRE AABY


Arkitekt
FABER & HAVE


Ingeniør
DRIAS


Totalentreprenør

HALBYG


Bygherre
VESTERDAL EFTERSKOLE


Bruttoareal
940 M2


Tidstermin
2023-2024© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk