BØRNENES FRISKOLE - RISSKOV

BØRNENES FRISKOLE - RISSKOVTotalrådgivning - Hovedprojekt – Februar 2019Adresse

NÆRINGEN 98, RISSKOV


Arkitekt
FABER & HAVE


Ingeniør
HENRY BERTHELSEN


Landskab
FABER & HAVE


Bygherre
BØRNENES FRISKOLE


Bruttoareal
500 M2


Opført
2020Børnenes Friskole i det nordlige Aarhus har længe ønsket en udbygning af skolens kreative faciliteter med nye faglokaler, teaterrum og læringsmiljøer på skolens tag.


Udvidelsen af skolen sker i østlig retning som en forlængelse af skolens Storetorv, hvor et markant terrænfald skaber overgang til skolens grønne udearealer. Her etableres et nyt teaterrum med siddetrappe og scenegulv samt amfiopbygning i terræn.


Teaterrummet fungerer også som aktivitetsområde for skolens fritidsordning og kan bruges uafhængigt, hvilket muliggør eksternt brug som f.eks. offentlige foredrag, teaterforestillinger og koncerter.


Ydermere indeholder udvidelsen to store kreative værkstedsområder, hvor der i parterreetagen etableres GrovKrea med et sløjd- og metalværksted og FinKrea i stueetagen som et design- og grafisk værksted. Herudover etableres et nyt indgangsparti med garderobefaciliteter og med adgang via trappe til tagfladen, hvor der er planlagt NaturKrea med forskelligartede læringsmiljøer som bl.a. Biodome, eksperimentstationer for biologi, geografi og vandmiljø samt en meteologistation.
© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk