IDRÆTSHAL - SOLRØD IDRÆTSCENTER

IDRÆTSHAL - SOLRØD IDRÆTSCENTER1. præmie i totalentreprisekonkurrence – August 2022Arkitektonisk set bygger udvidelsen af Solrød Idrætscenter videre på den nuværende funktionssammenhæng og placeringen af den ny idrætshal og multisal bidrager til, at forstærke de visuelle forbindelser mellem inde og ude. Således kan man allerede fra parkeringspladsen se, hvad der foregår i den ny multisal og ved ankomst til foyeren synliggøres aktiviteterne i møde- og aktivitetsrummet samt den nuværende hal C og den ny hal D.

Projektet består således af en delvist nedgravet ny idrætshal, der placeres ved siden af hal C med direkte adgang mellem de to haller. Der etableres områder for tøromklædning i den nuværende kælder, der kobler sig naturligt på både den hal C og hal D. I stueplan er den fleksible multisal tiltænkt aktiviteter som bl.a. kampsport, børnerytmik, ældregymnastik og yoga samt et sted for sociale- og kulturelle aktiviteter. I forlængelse af multisalen og ved foyeren er et fleksibelt møde- og aktivitetsrum, der via en foldevæg også kan tillægges multisalen.


Projektet har haft stort fokus på at skabe sikre færdselsmuligheder for den gående og cyklende skoletrafik, hvorfor Kærstien omlægges og føres langs Solrød Idrætscenters ny sydfacade, sådan at man udgår krydsende trafik ved det omlagte og udvidede parkeringsområde. De fremtidige aktive uderum tænkes primært placeret på de nære grønne græsarealer øst for idrætscentret og bearbejdes landskabsmæssigt med rumskabende lommer med f.eks. parkour, outdoor fitness og opholdsterrasser.Adresse

TINGRYDS ALLÉ 27, SOLRØD STRAND


Arkitekt
FABER & HAVE


Ingeniør
DRIAS


Totalentreprenør

HALBYG


Bygherre
SOLRØD KOMMUNE


Bruttoareal
1.954 M2


Opført
2024© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk