P R O F I L

PROFIL

Arkitektfirmaet Faber & Have blev grundlagt i 2015 af Arkitekt MAA Lars Faber Starklint og Arkitekt MAA Ruben Karstoft Have efter samlet mere end 30 års erfaring fra ansættelser hos flere førende danske arkitektvirksomheder som ledende medarbejdere i konkurrence-, og projekteringsafdelinger.

 

Arkitektfirmaet Faber & Have arbejder indenfor et bredt spektrum af arkitektfagets genrer med fokus på idræts-, kultur-, erhvervs-, og boligbyggeri. Med en høj faglighed og en holistisk tilgangsvinkel til alle projekter, store som små, tilstræbes en æstetisk, funktionel, bæredygtig og oplevelsesrig arkitektur.

 

Arkitekturen udarbejdes og skabes på baggrund af en grundig analyse, hvor den gode idé udvikles med et afsæt i opgavens specifikke karakter og som en fortolkning og arkitektonisk realisering af bygherres drømme og krav.


Arkitekturen indpasses i en skala som imødekommer de menneskelige proportioner og med rumlig variation og kvalitet skabes smukke og funktionelle rammer for menneskers daglige liv og færden.© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk