OTTERUP KULTUR- & IDRÆTSCENTER

OTTERUP KULTUR- & IDRÆTSCENTERTotalentreprisekonkurrence – Marts 2017Adresse

STADIONVEJ, OTTERUP


Arkitekter
FABER & HAVE
GPP ARKITEKTER


Ingeniør
HUNDSBÆK & HENRIKSEN


Totalentreprenør
POUL RASMUSSEN


Bygherre
OTTERUP HALLERNE


Bruttoareal, nybygning
3.002 M2


Bruttoareal, ombygning
1.376 M2Otterup Hallerne udvider de eksisterende faciliteter med en multihal, springhal og et aktivitets- og motionscenter med træningssale og faciliteter til bl.a. fitness, styrketræning og spinning.

Et stort aktivitetstorv med en tilhørende sportscafé fungerer som bindeled mellem hallerne og deres mange forskellige aktiviteter. Ankomstfacaden ved hovedindgangen bliver transparent, levende og inviterende.


Fra hovedindgangen er der tæt kontakt til det centralt placerede aktivitetstorv som bliver den aktive del af sportscaféen. I tilknytning til sportscaféen etableres et stort gårdrum, der fungerer som sportscaféens og personalets udeareal. Den del af sportscaféen som indeholder anretterkøkken og udskænkningsområde er placeret i fleksibel sammenhæng med caféens nye restaurant- og multifunktionelle lokale, hvortil gårdrummets store glaspartier sikrer gode dagslysforhold.


Fra aktivitetstorvet og sportscaféen er der indarbejdet en stor grad af visuel kontakt til multihallen og de eksisterende haller samt indkig til både træningssale og fitness. Ombygning og renovering af eksisterende lokaler danner rammen om forbedrede forhold for gymnastik, kampsport og E-sport.


En fremtidig sammenbygning med en svømmehal har været en vigtig og afgørende parameter for projektets arkitektoniske formsprog og planløsning.© Arkitektfirmaet Faber & Have ApS  |  Dalgas Avenue 40 B  |  DK-8000 Aarhus C  |  CVR: 37277037  |  www.faberhave.dk  |  mail@faberhave.dk